You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KÖŞE YAZILARI

Çocuklar öğlen uyumalı mı uyumamalı mı?

“UYKU 4 YAŞINDAN SONRA DUYGUSAL BİR İHTİYAÇ OLUYOR” Fizyolojik olarak bakıldığında çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykusuna gereksinim duymazlar. Ancak psikolojik olarak bakıldığında her yaş döneminde öğle uykusu çocuğun duygusal gelişimine katkı sağlar. 4 yaşından önce çocuğun uykusu bir fizyolojik ihtiyaçken, 4 yaş sonrası duygusal bir ihtiyaçtır. 4 yaş öncesi dönemde öğlen uykusunu alamayan çocuklar fiziksel olarak güne devam edemezler. Akşam uyku düzenleri bozulur. Gece gündüz uykusu birbirine girer. Ancak 4 yaş sonrası çocukların, özellikle de hareketli çocukların öyle uykusu uyuması onların duygusal gelişimine katkı sağlar. Gündelik yaşamdan aldıkları dürtüleri, 1 saatlik bir uyku ile nötrlemek, güne dürtüsüz olarak dingin bir ruh haliyle devam etmek çocuğun duygusal dengesinin oturmasına katkı sağlar. Özellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Bozukluğu şüphesi bulunan çocukların öğle uykusu uyuması onların doğal tedavi sürecine katkıda bulunur.

ÇOCUĞUNUZU SESSİZ ORTAMDA UYUTMAYIN ÇÜNKÜ... Yeni doğanlar (0-3 ay) için ideal uyku süresi yaklaşık 14 ile 17 saat arasındadır. Ancak aktif, enerji dolu, hareketli bir yapıya sahip olacağı belli olan çocukların uyku süresi kısadır. Böylesi mizaca sahip çocuklar için uyku süresi 11 ile 13 saat arasındadır. Yeni doğanlar ne kadar uykuya ihtiyaç duyarlarsa o kadar saat uyurlar. Uyku eğitimi bu yaş grubu çocuklar için anlamsızdır. Çocuğun uyuyabilmesi için sessiz bir ortam değil, doğal fakat gürültüsüz bir ortam tercih edilmelidir. Ayrı bir odaya alınıp sessizlik içinde yatırılan çocukların ilerleyen yaş dönemlerinde uyku problemleri ile karşılaşacağı unutulmamalıdır. Yeni doğanların uyku süresinin 19 saatten fazla olmasının onların gelişimine olumsuz katkı sağlayacağı da bilinmelidir. 4-11 ay arası yaş dönemindeki çocukların uyku süresi en çok 15 saat en az 10 saattir. 10 saatten az uyuyan çocukların fizyolojik bir sorunları yoksa, ‘bağlanma sorunu’ olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu yaş grubundaki çocukların en fazla uyku süresi 18 saattir. 18 saatten fazla uyumanın çocuğun zihinsel gelişimini olumsuz etkileyeceği bilinmelidir. Zira çocuklar gündelik yaşamda çevresel dürtüler aldıkça zihinsel gelişimini sürdürürler. Gündelik doğal bir ortamda anne sesini duyması, ışık, ses, ısı gibi dürtüler alması, zihnin aktif hale gelmesi için birer uyaran görevi görür.

“ÇOCUK NE KADAR YAŞAMA SEVİNCİ TAŞIRSA O KADAR UYKUYA DİRENÇ GÖSTERİR” Yürüme dönemi için (1-2) çocukların en fazla uyku süresi 14 saattir. En az uyku süresi ise 9 saattir. Bu yaş grubundaki çocukların uykuya karşı en fazla direnen çocuklar olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun uykuya direnmesi, uyumak istememesi onun yaşama sevinci ile ilgilidir. Çocuk ne kadar yaşama sevinci taşırsa o kadar uykuya direnç gösterir. Bu yaş grubundaki çocukların anne (veya bakıcı) desteği ve onun yanında yatması ile öğlen uykusuna geçişi kolaylaştırılabilir. Okul öncesi dönem (3-5 yaş): Bu yaş grubundaki çocukların ideal uyku süresi 10-13 saattir. 14 saatten fazla uyku uyuması duygusal gelişimi ve fiziksel gelişimi aksatır. Bu yaş döneminde çocuklar öğlen uykusundan ayırılması düşünülebilir. Ancak çocuğunun ruhsal yapısının daha sakin ve dingin olmasını isteyen ebeveynlerin öğle uykusunu kesmemeleri tavsiye olunur. 6-13 yaş, okul çağı : Okul çağı çocukların en fazla uyku süresi 12 saattir. 12 saati geçen uyku çocuğun zihinsel gelişimine olumsuz etki eder. Öğrenme sürecini, hafızada tutma ve yorumlama yeteneğini azaltır. Bu yaş döneminde 7 saatten daha az uyku çocuğu gergin ve agresif yapar. Okul çağı çocuğunun ideal uyku süresi 10 saattir. Çocuğun uyku süresi güneşin gökyüzünden ayrılmasına bağlı olarak akşam saat 21:00 ile sabah saat 07:00 arasıdır.

KREŞE BAŞLAYAN ÇOCUKLARA ÖĞLE UYKUSU UYUTULMALI MI? Kreş çağındaki çocuk için öğle uykusu her hâlükârda ihtiyaçtır. Kreşteki bir çocuğun öğle uykusu uyumuyor olması kendini okulda güvende hissetmemesi ile ilişkilendirilebilir. Genellikle kaygılı çocuklar, güvenli bağı zayıf olan çocuklar bu yaşlarda öğle uykusundan kaçınırlar. Zira uyku aynı zamanda çocuğun kendini emniyette hissettiğinin ve kendini güvenle uykuya bırakabildiğinin de bir göstergesidir.

PEKİ YA ÇOCUK ÖĞLE UYKU UYUMUYORSA... Öğle uykusu uyumayan çocuklarda muhtemel sorunlar şunlardır; a. Öğlen uykusunu yeterince alan çocuklar, öğlen uykusunu alamayanlardan daha hızlı zihinsel gelişime sahiptir. Düşünme, hafızada tutma, ilişkilendirme ve çözüm üretme konusunda öğlen uykusunu alan çocukların daha aktif tutum sergiledikleri gözlenmektedir. b. Öğlen uykusunu alan çocukların fiziksel gelişimi, boy kilo endeksi de almayanlara oranla daha uyumludur. Uykunun verdiği rahatlatıcı etki, fiziksel gelişimi desteklemektedir. Uyku sırasında salınan hormonlar çocuğun fiziksel gelişimini desteklemektedir. Aynı zamanda çocuğun ten ve saçlarının gelişimine de öğlen uykusu olumlu katkı sağlamaktadır. Öğlen uykusunu iyi alan çocukların cilt ve saçlarının parlak olduğu görülmektedir. c. Öğlen uykusunu alan çocuklar duygusal olarak daha dengeli olmaktadır. Uykusunu almamış çocuklar bütün günlerini gece uykusunda elde ettiği enerji ile sürdürmek zorunda kalacağı için, daha agresif, daha hırçın ve daha hızlı davranışlar sergilemektedir. Öğlen uykusunu alamamanın, çocuklarda anlamsız karşı gelme davranışlarını oluşturduğu gözlenmektedir. d. Öğlen uykusunun çocuğun yeme düzenine de olumlu etki ettiği bilinmektedir. Uyku düzeni olan çocukların yeme düzeni de olduğu gözlenmektedir.

Yazarın 4 Ekim 2016 tarihli Habertük Sitesinde yayınlanan yazısıdır.

pedagoji.fm