Adem Güneş Kimdir?
Pedagog Dr. Adem Güneş, (d. 1969, Ankara)

İlk orta ve Lise öğrenimini Türkiye’de yaptı. Rotterdam Üniversitesi Pedagoji Bölümü mezun oldu. Uzunca yıllar yurt dışında yaşadı. Avrupa eğitim sistemlerini ve çocuk eğitimi modellerini bizzat yerinde inceleme fırsatı buldu.

Pedagojinin kültürden bağımsız olamayacağını dile getiren Güneş, Anadolu pedagojisi değerlerinin altını çizmekte ve duyarlılık eğitimi olmadan davranış eğitiminin yetersiz kalacağını dile getirmektedir.

2008 yılından bu yana Türkiye’de bulunan Adem Güneş, haftalık Aksiyon dergisinde köşe yazarlığı ve Burç FM’de Radyo programları yapmaktadır.

Pedagojide uzmanlık sahası “Şiddet”, “Taciz” ve “Suistimaller” olan Adem Güneş Fatih Üniversitesinde Öğretim Görevlisidir.

Yayınlanmış 14 Türkçe ve 2 İngilizce kitabı bulunan Adem Güneş’e 21011 yılında Türkiye Çocuk Zirvesi tarafından ÇOCUK DOSTU ödülü, 2012 yılında Medya Etik Konseyi tarafından AİLE VE ÇOCUK PROGRAMLARI Medya Etik Ödül’ü verilmiştir. Adem Güneş, 2013 yılında ise, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Senatosu tarafından “Anadolu Aile Yapısına Katkılarından ve Anadolu Pedagojisini Bilim Literatürü’ne kazandırdığından dolayı” Eğitim Bilimleri Alanında Fahri Doktora Unvanı verildi.

Adem Güneş evli ve dört çocuk babasıdır.


Who is Adem Güneş?

Pedagogue Dr. Adem Güneş (born in 1969, Ankara)

Adem Güneş completed his primary, secondary and high school education in Turkey. Later on, he graduated from the department of pedagogy in the University of Rotterdam. He lived abroad for many years. Güneş personally had the opportunity to examine the European education systems and the education models of children on-site.

Declaring that Pedagogy is inseparable from culture, Güneş highlights the value of the Anatolian Pedagogy and states that the education of behaviours would be insufficient without the education of sensibility.

Residing in Turkey since 2008, Adem Güneş is a columnist of the weekly magazine Aksiyon and broadcasts at the Radio station of “Burç Fm”.

Specializing in the topics of “Violence”, “Harassment” and “Abuse” in the field of Pedagogy, Adem Güneş functions as a lecturer at Fatih University.

Having published 14 books in Turkish and two in English, Adem Güneş has been awarded in 2011 with the Friend of Children prize by the Turkish Children Pinnacle and the Media Ethics award in 2012 by the Council of Media Ethics for Family and Child Programs.

Adem Güneş, in 2013, has been given the honorary doctorate title in the field of educational sciences by the senate of Çanakkale 18 Mart University for his contributions to the “Anatolian Family Structure and bringing in the science of Anatolian Pedagogy to literature”.

Adem Güneş is married and has four children.